/ජපානය දෙදරවන චන්දනගේ සැලසුම එලියට

ජපානය දෙදරවන චන්දනගේ සැලසුම එලියට

සම්මානිත නර්ථන ආචාර්ය චන්දන වික්‍රමසිංහයන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ එලැඛෙන අගෝස්තු 03 සහ 04 දෙදින තුල ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර YOYOGI PARK හීදි ශ්‍රී ලාංකීය නර්ථන ප්‍රසංගයක් පැවැත් වීමට සියලූ කටයුතු යොදා ඇත. එහිදී සාම්ප්‍රදායික නර්ථන අංග වලට අමතරව බෙර වාදන, ජන සංගීත අංග සහ ජනප්‍රිය ගීත සඳහා නර්ථයන්ද දැකගත හැකිවනු ඇත. ජපානයේදි ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයක් සිදුකෙරෙන අතීශය ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වීම විශේෂත්වයකි.