”මානය” තිරයට

ඩයන්ෆිල්ම්ස් වෙනුවෙන් ඉන්දික රළපනාව නිෂ්පාදනය කල, සිංහල සිනමාවට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ලෙස එක් වෙමින් අංජු ධනංජය අධ්‍යක්ෂණය කළ ”මානය” සිනමාපටය ජූලි 19 සිට තිරගත කිරිම ආරම්භ කළා...   මානය සිනමාපටයේ රංගනයෙන් වසන්ත කුමාරවිල, උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි, හේමන්ත ඊරියගම, පවිත්‍රා…

දෙළුම් බලේ – දෙළුම් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

අපි කවුරුත් කන්න කැමති කෑමක් තමයි දෙළුම් කියන්නේ. දෙළුම් කද්දි ඔබ නිකමටවත් මේ ගැන දැනන් හිටියද බලන්නකෝ.   දෙළුම් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ   බර අඩු කර ගැනීමට ආධාර කිරීම. හිසකෙස් වර්ධනයට උපකාරී කරයි. ආමාශ ආබාධ…