රැ 12ට ධනංජයට ලැබුණු Surprise එක

වර්ථමාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නැගි එන තරුව කවුද ඇහොවොත් ධනංජය ද සිල්වා කියන එක අවිවාදයෙන් හැමොම පිලිගන්න කතාවක්.. දැන් මේ කියන්න යන්න  ක්‍රිකට් සම්බන්ධ දෙයක් නොවුණත් හැමෝම ආදරේ කරන මේ සුපිරි තරුවගේ 27 වන උපන් දිනය අදට (09/06) යෙදිලා තියනවා.…