/අයේෂාගේ අපුරු උපන්දින සැමරුම

අයේෂාගේ අපුරු උපන්දින සැමරුම

කවුරුත් හදුනන නවක රංගන ශීල්පිණියක් වන අයේෂා මධුෂාණි ඇගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් ඉතාමත් දුෂ්කර පාසලකට (මහලකොටුව ශ්‍රී සුමන මහා විශ්විද්‍යාලය) පාසල් උපකරණ ලබා දීම සිදු කලා.ඇයට එම කාර්යය සිදු කිරිමට හැකි උපරිමයෙන් ඉසුරු ශාමික මහතා ශක්තියක් වුණ බවයි ඇය FACEBOOK සටහනක් තබමින් කියා තිබුනේ.ඒ වගේම උදව් කල සියලු දෙනාට ස්තුති කරන්නත් ඇය අමතක කර තිබුනේ නෑ. තව දුරටත් මේ වගේ වැඩවලට උදව් වෙන්න කැමති අයට ඇයට උදව්වෙන්න කියන ඉල්ලිමත් ඇය කරලා තිබුණා.


Photographer – M.G Dhanushka