” ඝරසරප ” අගෝස්තු 10 දා සිට

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Nm29pUPvHKs&feature=youtu.be[/embed] සමිමානනීය ප්‍රවීන සිනමාකරුවකු ටෙලි නාට්‍ය හා වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යෂකවරයෙකු වන ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ නවතම සිනමා නිර්මාණය " ඝරසරප " අගෝස්තු 10 දා සිට තිරගත කිරිම ආරම්භවේ. ජනප්‍රිය රංගනශිල්පියෙකු වන අර්ජුන් කමලනාත් විසින් ඉසුරු චිත්‍රපට වෙනුවෙන්…