/දෙළුම් බලේ – දෙළුම් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

දෙළුම් බලේ – දෙළුම් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

අපි කවුරුත් කන්න කැමති කෑමක් තමයි දෙළුම් කියන්නේ. දෙළුම් කද්දි ඔබ නිකමටවත් මේ ගැන දැනන් හිටියද බලන්නකෝ.

 

දෙළුම් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

 

 • බර අඩු කර ගැනීමට ආධාර කිරීම.

 • හිසකෙස් වර්ධනයට උපකාරී කරයි.

 • ආමාශ ආබාධ සමනය කරයි.

 • කුරුලෑ සහ කැලැල් වලට ප්‍රතිකාර කරයි.

 • හිරු හානිවලින් සම ආරක්ෂා කරයි.

 • පිළිකා වළක්වයි

 • ලිංගික ශක්තිය වර්ධනය කරයි.

 • සම වියළීම වලක්වයි.

 • දන්ත සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

 • තරුණ පෙනුම රැකදෙයි.

 • සන්ධි වේදනාව සමනය කරයි

 • රුධිර පීඩන මට්ටම මනාව පවත්වාගෙන යයි.

 • රන්වන් දිලිසෙන ඇදෙනසුලු සමක් ලබාදෙයි