/මොනවද මේ බීටා කැරොටීන්

මොනවද මේ බීටා කැරොටීන්

බීටා කැරොටීන් යනු අලූත් එලවළු සහ පළතුරු වල අඩංගු රතු සහ තැබිළි වර්ණකයන්ය.
බීටා කැරොටීන් ශරිරය තුලදී අත්‍යාවශ්‍ය විටමිනයක් වන විටමින් ඒ බවට පත්වේ.
බීටා කැරොටීන් ප්‍රතිඔක්සිකාරකයකි.
බීටා කැරොටීන් කැරට්, වට්ටක්කා, අඹ, තක්කාලි සහ ගස්ලබු වල වැඩියෙන් දැකගත හැකිය.
බීටා කැරොටීන් මිනිසුන්ගේ වයසට යෑමේදි සිදුවන මතකය අවමවීමේ තත්වය අවම කරයි.
මිනිසුන්ගේ වයසට වඩා වකුගඩු වල තරුණභාවය ආරක්ෂාකරදෙයි.
සමට රන්වන් පැහැයක් ලබාදෙයි.