/නොදැන කන අඹවල ගුණ

නොදැන කන අඹවල ගුණ

අඹ ගැන විවිධ මතිමතාන්තර පැවතුනත් සැබෑවටම අඹ කියන්නේ රසය ගුණය සහ බලය වඩවන පලතුරක්. ඒවාගෙම ලංකාවේ ජනප්‍රියම පලතුර කිව්වොත් හරි. ඒ වගේම අඹ වර්ග රැසක් අපට මේ වන විට වෙලදපොලේ දැකගත හැකියි. ඒ අතරින් කර්ත කොලොම්බම්, පොල් අඹ, පෙට්ටි අඹ, මී අඹ, බිට් අඹ, කොහු අඹ, ගිරා අඹ ආදී වශයෙන් අඹ වර්ග රාශියකි.

 

අඹ ග්‍රෑම් 100 තුල කැලරි ග්‍රෑම් 70, කාබෝහයිඩ්රෙට් ග්‍රෑම් 17 පෝටීන් ග්‍රෑම් 0.5 ආහාර තන්තු ග්‍රෑම් 1.8 විටමින් D 11 මයික්‍රෝග්‍රෑම් 14, විටමින් B3 මිලිග්‍රෑම් 0.5,විටමින් A මිලිග්‍රෑම් 27,විටමින් e මිලිග්‍රෑම් 1.1, විටමින් K මිලිග්‍රෑම් 4.2, බීටා කැරොටීන් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 445, පොටැසියම් මිලිග්‍රෑම් 156, සොඩියම් මිලිග්‍රෑම් 2 පමණ දල වශයෙන් දැකගත හැකි.

 

ඉඳුණු අඹ වල ගුණ

● ශරීරය මහත්කරනවා
● හෘදය වස්තුවට හිතකරයි
● සම පැහැපත් කරනවා
● කෑම රුචිය වැඩි කරනවා
● බුද්ධිය වර්ධනය කරනවා
● ශරිරයේ බලය වැඩි කරනවා

 

අඹ ඇට මදයේ ගුණ

● දියවැඩියා රෝගීන්ට අඹ ඇට මදයෙන් සකස් කළ කසාය බීමට ලබාදෙනවා
● මුත්‍රා හොඳින් පිට කිරීමේ ගුණය පවතිනවා
● ගර්භාෂයේ ඉදිමුම අඩුකරනවා
● ඔසප් විමේදි වැඩිපුර ලේ පිටවීම පාලනය කිරිමේ හැකියාව පවතිනවා