/උතුම් මව් සෙනෙහස ගැන කියැවෙන “දැවෙන විහගුන්” සිනමා පටය

උතුම් මව් සෙනෙහස ගැන කියැවෙන “දැවෙන විහගුන්” සිනමා පටය

උතුම් මව් සෙනෙහස ගැන කියැවෙන “දැවෙන විහගුන්” සිනමා පටය “ඉගිලෙන මාලුවෝ” අධ්‍යක්ෂණය කල සංජීව පුෂ්පකුමාරගේ නවතම සිනමා පටයයි.
පසුගිය 29 වනදා සිට දිවයින පුරා පිහිටි සිනමාශාල වල ප්‍රදර්ශනය ආරම්භවු අතර මෙය පවුලේ සැමට නැරබිය හැකි සිනමාපටයකි.