/ලොව වේගවත්ම මෝටර් රථය -HENNESSEY VENOM F5

ලොව වේගවත්ම මෝටර් රථය -HENNESSEY VENOM F5

Shell, Pennzoil සහ Hennessey යන සමාගම් එක්ව නිර්මානය කරන ලද HENNESSEY VENOM F5 රථය  2017 නොවැම්බර් 01 වන දින ලාස් වේගාස් හි 2017 SEMA ප‍්‍රදර්ශනයේදී එලිදක්වන ලදි.
ඔවුන් මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ  බාධක බිඳ දැමීමින්, වාර්තා තැබමින්,ඉදිරි පියවරක් තැබුවද එය තවමත් ආරම්භය පමණයි.
Venom F5 යනු එක් ඉලක්කයක් සමග අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද නව Hypercar: පෘථිවියේ නියත වේගවත්ම මෝටර් රථයය.
සම්පූර්ණයෙන්ම නව සැලසුමක්, චැසි සහ කාබන් ෆයිබර් සම්මිශ්රනයක් නිර්මාණය කර ඇත.
නව F5  වාහනය තත්පර  0.33 කින් සිය උපරිම වේගය වන 301 mph වේගය ලබාගැනිමට සමත්කම් ලබයි.
Power & Performance:
  • 1600 bhp Hennessey Twin Turbo V8 එන්ජිම
  • උපරිම වේගය: 301 mph
  • 0-186 mph: < 10 sec.
  • 0-249 mph-0: < 30 sec.
පින්තූර කිහිපයක් පහතින්

 

world faster Car
world faster Car

world faster Car

world faster Car